SLS-logo

Årsredovisning 2021

Vi vårdar kulturarvet

SLS vision för 2025 bygger på sällskapets grunduppdrag från 1885. Kultur och forskning står i centrum.

Vi vill vara en dynamisk aktör och eftertraktad samarbetspartner som lyfter svenskans samhälleliga betydelse både i Finland och i övriga Norden. Visionen bygger på vårt uppdrag att samla in och sprida kunskap om den finlandssvenska kulturen. Vår värdegrund bygger på kunskap, kvalitet, förnyelse och mångfald.

Läs mer
Kvinna i bibliotek som läser bok.

Hållbarhets-rapport

.

Läs mer

Personer

Ledning

Läs mer

Ekonomisk översikt

Årsberättelser & bokslut

Läs mer

Att våga tänka stort

Dag Wallgren, vd

Läs mer

10 miljoner till forskning om vår tids stora utmaningar

Elva projekt fick finansiering inom det internationella forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

Vad kan vi göra i dag för att få en bättre morgondag? Det undersöker de elva forskningsprojekt som valdes till programmet i slutet av 2021. Forskarna ser närmare på bland annat Nordens förmögna elit, automatiserat beslutsfattande, framtiden för nordiska ungdomar i rurala regioner och digital gränsbevakning.

Projekten engagerar 80 forskare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. SLS är en av totalt sex finansiärer.

Läs mer

SLS äldsta samlingar blev nationellt världsminne

Unescos Världsminnesprogram skyddar och främjar spridningen av världens dokumentbaserade och skriftliga kulturarv. SLS äldsta folkkultursamlingar valdes till det nationella världsminnesregistret 2021. Materialet består av totalt 544 samlingar från åren 1874–1939. Helheten ger en unik inblick i folkkulturen och folkdiktningen i Svenskfinland, och utgör en viktig källa för forskning.

Läs mer
Mirva Virtanen, arkivförtecknare
”Jag tycker om att dyka in i ett arkivmaterial och läsa om personers tankar och upplevelser från ett halvsekel tillbaka.”
Agneta Rahikainen, marknadsföringschef
”Det bästa är att få jobba med det svenska språket!”
Malin Bredbacka-Grahn, förlagsredaktör
”Det är upp till mig att med författarens hjälp nå fram till ett så bra slutresultat som möjligt.”
Antti Pokela, grafiker
”SLS satsar mycket på böckernas utseende, vilket jag ser som en stor fördel.”
Marcus Orlo, controller
”Arbetskulturen välkomnar nytänkande och kreativa lösningar.”
Thomas Weckström, medietekniker
”Jag brinner framför allt för flerkameraregi vid större evenemang.”
Resultat i extern utvärdering (Aula Research) av SLS genomslag inom utgivning och forskning hösten 2021.
80 %
av de svarande anser att SLS finansiering bidragit till högre forskningskvalitet.
90 %
av de svarande anser att SLS finansiering haft
en positiv inverkan
på den egna karriärutvecklingen.
93 %
av de svarande anser att SLS ger ut högklassig facklitteratur.
84 %
av de svarande anser att SLS utgivning är relevant i dag.
82 %
av de svarande anser att SLS utgivning är betydelsefull på en samhällelig nivå.
Porträtt på SLS placeringschef Kristian Gerkman och ekonomichef Ninny Olin.

Gott placeringsår stöder SLS långsiktiga mål

KRISTIAN GERKMAN, placeringschef
& NINNY OLIN, ekonomichef:

”På SLS betonar vi långsiktighet, vilket innebär att placeringarnas utveckling under ett enskilt år inte är avgörande. Men givetvis gläds vi åt att 2021 var ett mycket gott placeringsår.”

22,8 procent. Så mycket avkastade SLS placeringar under 2021. Det är ett starkt resultat som stöder vårt långsiktiga mål att förvalta donatorernas arv, så att stödet till kultur, utbildning och vetenskap kan ökas i jämn takt. Vid årsskiftet uppgick värdet på SLS förmögenhet till 2,2 miljarder euro.

Läs mer

För både hjärnan och hjärtat

SLS delade sammanlagt ut
7,6 mn €
till forskning och kultur under året.
Tre unga människor som tittar frågande på något.

Aha-upplevelser på bred front

Under 2021 stöddes kultur, utbildning och vetenskap med
57,9 mn €
genom SLS och Svenska kulturfondens verksamhet och utdelning.
Två skolflickor som har arkivmaterial framför sig.

Vi
lyfter och stöder

Under året fick
224
personer och organisationer stöd ur SLS fonder.
Prisnämndens ordförande Pauline von Bonsdorff delar ut emot SLS största pris Karl Emil Tollanders pris till författaren Fredrik Lång på SLS årshögtid 2021.

Visionärerna
bakom
fonderna

Fonder grundade av
600
donatorer möjliggör SLS och Svenska kulturfondens stöd till forskning och kultur.
Porträtt på paret Lars och Bojen Huldén.

Tidsresor dygnet
runt

23 712 besök
bland SLS arkivmaterial på sls.finna.fi gjordes under 2021.
Svartvitt fotografi på Monica Schildt och Noël Tinayre med cyklar i Moret-sur-Loing 1948. Ur SLS arkiv.

Att läsa
är att
förundras

Nedladdningarna av
e-böcker ökade med
11 %
på sls.fi under 2021.
Ung kvinna vars ansikte lyses upp av mobilskärmen.