SLS-logo

Vuosikertomus 2021

Vaalimme kulttuuriperintöä

SLS:n visio vuodelle 2025 perustuu seuran perustehtävään vuodelta 1885. Painotus on kulttuurissa ja tutkimuksessa.

Haluamme olla dynaaminen toimija ja tavoiteltu yhteistyökumppani, joka korostaa ruotsin kielen yhteiskunnallista merkitystä sekä Suomessa että muualla Pohjoismaissa. Visiomme perustana on tehtävämme kerätä ja levittää tietoa suomenruotsalaisesta kulttuurista. Arvopohjamme perustuu tietoon, laatuun, uudistumiseen ja monimuotoisuuteen.

Lue lisää
Kirjaa kirjastossa lukeva nainen.

Vastuullisuus-
raportti

.

Lue lisää

Henkilöt

Johto

Lue lisää

Taloudellinen katsaus

Vuosikertomukset
& tilinpäätös

Lue lisää

Rohkeutta ajatella isosti

Dag Wallgren, tj

Lue lisää

10 miljoonaa euroa aikamme suurien haasteiden tutkimiseen

Yksitoista hanketta sai rahoitusta kansainvälisestä tutkimusohjelmasta Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa – ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta.

Mitä voimme tehdä tänään saadaksemme paremman huomisen? Tätä selvitetään niissä yhdessätoista tutkimushankkeessa, jotka valittiin ohjelmaan vuoden 2021 lopussa. Tutkijat tarkastelevat lähemmin muun muassa Pohjoismaiden varakasta eliittiä, automatisoitua päätöksentekoa, pohjoismaisten nuorten tulevaisuutta maaseudulla ja digitaalista rajavalvontaa.

Hankkeissa on mukana 80 tutkijaa Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta. SLS on yksi kuudesta rahoittajasta.

Lue lisää

SLS:n vanhimmat kokoelmat kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin

Unescon Maailman muisti -ohjelma suojelee asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä sekä edistää sen levittämistä. SLS:n vanhimmat kansankulttuurikokoelmat valittiin kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin vuonna 2021.  Aineisto koostuu yhteensä 544 kokoelmasta vuosilta 1874–1939. Kokonaisuus antaa ainutlaatuisen kuvan Suomen ruotsinkielisten alueiden kansankulttuurista ja kansanrunoudesta sekä muodostaa tärkeän tutkimuslähteen.

Lue lisää
(ruotsiksi)
Mirva Virtanen, luetteloija
”Nautin siitä,
että saan sukeltaa arkistomateriaaliin ja lukea ihmisten ajatuksista ja kokemuksista puolen vuosisadan takaa.”
Agneta Rahikainen, markkinointipäällikkö
”Parasta on, että saa työskennellä ruotsin kielen parissa!”
Malin Bredbacka-Grahn, kustannustoimittaja
”Tehtäväni on päästä kirjailijan avulla mahdollisimman hyvään lopputulokseen.”
Antti Pokela, graafikko
”SLS panostaa paljon kirjojen ulkoasuun, mitä pidän todella hyvänä asiana.”
Marcus Orlo, controller
”Työkulttuurissa suhtaudutaan myönteisesti uudenlaiseen ajatteluun ja luoviin ratkaisuihin.”
Thomas Weckström, mediateknikko
”Pidän erityisen paljon monikameraohjauksesta suurissa tapahtumissa.”
SLS:n vaikuttavuus julkaisujen ja tutkimuksen alalla, ulkoisen arvioinnin (Aula Research) tulokset syksyllä 2021.
80 %
vastaajista katsoo SLS:n rahoituksen parantaneen tutkimuksen laatua.
90 %
vastaajista katsoo SLS:n rahoituksen vaikuttaneen myönteisesti omaan urakehitykseen.
93 %
vastaajista katsoo SLS:n julkaisevan korkeatasoista tietokirjallisuutta.
84 %
vastaajista katsoo SLS:n julkaisujen olevan ajankohtaisia.
82 %
vastaajista katsoo SLS:n julkaisujen olevan merkittäviä yhteiskunnallisella tasolla.
Kuva SLS:n sijoitusjohtajasta Kristian Gerkmanista ja talousjohtajasta Ninny Olinista.

Hyvä sijoitusvuosi tukee SLS:n pitkän aikavälin tavoitteita

KRISTIAN GERKMAN, sijoitusjohtaja,
ja NINNY OLIN, talousjohtaja:

”SLS korostaa pitkäjänteisyyttä eli sijoitusten kehitys yksittäisen vuoden aikana ei ole ratkaisevaa. Olemme kuitenkin iloisia siitä, että 2021 oli erittäin hyvä sijoitusvuosi.”

22,8 prosenttia. Niin paljon SLS:n sijoitukset tuottivat vuonna 2021. Se on vahva tulos, joka tukee pitkän aikavälin tavoitettamme hallinnoida lahjoittajien perintöä siten, että kulttuurin, koulutuksen ja tieteen tukemista voidaan lisätä tasaisesti. SLS:n varallisuuden arvo oli vuodenvaihteessa 2,2 miljardia euroa.

Lue lisää

Aivoille ja
sydämelle

SLS jakoi vuoden aikana yhteensä
7,6 M€
tutkimuksen ja kulttuurin hyväksi.
 Kolme nuorta, jotka katsovat jotain kysyvän näköisinä.

Ahaa-elämyksiä laajalla rintamalla

SLS:n ja Svenska kulturfondenin toiminnan ja varojen jakamisen myötä kulttuuria, koulutusta ja tiedettä tuettiin vuonna 2021
57,9 M€:lla
Kaksi koulutyttöä, joilla on edessään arkistomateriaalia.

Palkitsemme
ja tuemme

224
henkilöä ja organisaatiota saivat tukea ja palkintoja SLS:n rahastoista vuonna 2021.
Palkintolautakunnan puheenjohtaja Pauline von Bonsdorff jakaa SLS:n suurimman palkinnon Karl Emil Tollanderin palkinnon kirjailija Fredrik Långille SLS:n vuosijuhlassa 2021.

Visionäärejä

SLS:n ja Svenska kulturfondenin tuen tutkimukselle ja kulttuurille mahdollistavat
600
lahjoittajan perustamat rahastot.
Kuva Lars ja Bojen Huldénista.

Aikamatkoja ympäri vuorokauden

SLS:n arkistoaineistoon sivustolla sls.finna.fi tehtiin vuoden aikana
23 712
käyntiä.
Mustavalkoinen valokuva Monica Schildtistä ja Noël Tinayresta polkupyörillä Moret-sur-Loingissa vuonna 1948. SLS:n arkistosta.

Lukeminen saa aikaan ihmeitä

SLS:n e-kirjojen latausten määrä sls.fi-sivustolla kasvoi
11 %
vuonna 2021.
Nuori nainen, jonka kasvoja valaisee matkapuhelimen näyttö.